Legalisatie

Voorafgaande aan een legalisatie zal de notaris eerst controleren of de cliënt de inhoud en strekking van het te ondertekenen document overziet. Vervolgens stelt de notaris de identiteit van de cliënt vast en controleert hij het getoonde legitimatiebewijs van de cliënt op geldigheid.

In de aan het te ondertekenen stuk bevestigt de notaris middels een schriftelijke verklaring de handtekening van de cliënt en voorziet hij zijn legalisatieverklaring van de datum, zijn handtekening en zijn ambtsstempel. De legalisatieverklaring kan op verzoek in het Nederlands, Engels, Duits of Frans worden afgegeven.

Een buitenlandse officiële instelling kan verlangen dat u de legalisatieverklaring van de notaris laat voorzien van een apostille (zie in mijn overzicht “Apostille”. Check ook in mijn overzicht “Aangetekende postverzending”).