Gewaarmerkte kopie

Een gewaarmerkte kopie is een door de notaris gemaakte fotokopie van een aan hem aangeboden origineel document, waarop hij bevestigt middels een schriftelijke verklaring, de datum, zijn handtekening en zijn ambtsstempel dat de kopie daadwerkelijk een kopie van het aan hem aangeboden document is en dat de inhoud van de kopie met het origineel overeenstemt. Officiële instanties hoeven daarmee niet te twijfelen of de kopie gelijk is aan het originele document. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een officieel diploma, een legitimatiebewijs, een telefoonrekening, een bankrekeningafschrift of een energierekening.

 

Een buitenlandse officiële instelling kan verlangen dat u de door de notaris afgegeven gewaarmerkte kopie laat voorzien van een apostille (zie in mijn overzicht “Apostille”. Check ook in mijn overzicht “Aangetekende postverzending”).