Apostille

Sommige buitenlandse officiële instellingen verlangen dat een legalisatie verricht door de notaris of een door de notaris vervaardigde gewaarmerkte kopie tevens voorzien wordt van een zogenaamde apostille. De apostille is een door de rechtbank afgegeven bevestiging dat de notaris bevoegd is om de verklaring betreffende de legalisatie of het gewaarmerkte kopie af te geven en dat de handtekening van de notaris door de rechter wordt bevestigd. Controleer eenvoudig of het land van uw buitenlandse officiële instelling is aangesloten bij het Apostilleverdrag